I Liceum Ogólnokształcące

im. Władysława Orkana w Limanowej

Plan lekcji
Dzwonki lekcyjne
LekcjaGodzina
17:30-8:15
28:20-9:05
39:10-9:55
410:05-10:50
511:00-11:45
611:50-12:35
712:50-13:35
813:40-14:25
914:35-15:20
1015:25-16:10
1116:15-17:00
1217:05-17:50
Programy i projekty

Kalendarz roku szkolnego

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

 • Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynaja się 3 września 2018r., a kończą się 21 czerwca 2019r.
 • Klasy trzecie kończą zajęcia 26 kwietnia
 • Zimowa przerwa świąteczna- 22-31 grudnia
 • Ferie zimowe w Małopolsce od 14 - 27 stycznia
 • Wiosenna przerwa świąteczna 18 - 23 kwietnia
 • Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą się na dwa okresy:
  I.  - od 3 września do 13 stycznia (18 tygodni nauki)
  II. - od 14 stycznia do 21 czerwca (17 tygodni nauki)

SPOTKANIA Z RODZICAMI

 • Spotkanie z rodzicami klas pierwszych- 25 września (wybór oddziałowych rad rodziców, Prezydium RR)
 • Spotkanie śródokresowe - 15 listopada
 • Wywiadówka za I okres- 10 stycznia
 • Spotkanie śródokresowe klas I i II - 4 kwietnia

KLASYFIKACJA / DZIAŁANIA / ZEBRANIA RADY PEDAGOGICZNEJ

 • 30 sierpnia - zebranie przed rozpoczęciem roku szkolnego
 • 13 września - organizacja pracy i przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego
 • 21 września - przygotowanie i przekazanie dyrektorowi dokumentacji nauczyciela
 • 23 października-szkolenie zewnętrzne w ramach WDN
 • 3 stycznia - wpisanie ocen śródrocznych
 • 4 stycznia - przesłanie arkuszy klasyfikacyjnych protokolantowi
 • 8 stycznia – zebranie klasyfikacyjne RP za I okres
 • 1 lutego – przesłanie sprawozdań z działalności Komisji Przedmiotowych protokolantowi
 • 5 lutego - zebranie RP podsumowujące I okres
 • 5 kwietnia – powiadomienie o zagrożeniu oceną niedostateczną i ustalenie przewidywanych ocen z zajęć edukacyjnych i zachowania dla klas III, dzień informacyjny dla rodziców  kl. III.
 • 12 kwietnia - wpisanie ocen rocznych klas III
 • 13 kwietnia - przesłanie wypełnionych arkuszy klasyfikacji klas trzecich protokolantowi
 • 16 kwietnia - zebranie klasyfikacyjne RP – klasyfikacja roczna i końcowa klas III
 • 26 kwietnia - zakończenie roku klas III, wydanie świadectw abiturientom.
 • 3 czerwca - ustalenie przewidywanych ocen rocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania, powiadomienie o zagrożeniu oceną niedostateczną – w kl. I i II, dzień informacyjny dla rodziców klas I i II.
 • 10 czerwca - wpisanie ocen rocznych
 • 11 czerwca - przesłanie wypełnionych arkuszy klasyfikacji protokolantowi
 • 17 czerwca - oddanie indywidualnych sprawozdań rocznych nauczyciela do dyrektora
 • 13 czerwca - zebranie klasyfikacyjne RP – klasyfikacja roczna
 • 24 i 25 czerwca -  ostateczny termin zgłoszenia ewentualnych zastrzeżeń, jeśli ocena roczna została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu
 • 27 czerwca - przesłanie sprawozdań z działalności Komisji Przedmiotowych
 • 4 lipca czerwca - zebranie RP podsumowujące rok szkolny 2018/2019
 • I poł. lipca -  prace rekrutacyjno-kwalifikacyjnych kandydatów do szkoły

ZABAWY SZKOLNE

 • 11 października - INTEGRACYJNA klas I
 • 29 listopada - ANDRZEJKI dla wszystkich
 • 2 lutego - STUDNIÓWKA
 • 6 lutego - KARNAWAŁOWA - dla wszystkich  
 • 9 lutego - PÓŁMETEK

DNI WOLNE DO DYSPOZYCJI DYREKTORA

 • 2 listopada - piątek "Dzień Zaduszny"
 • 29 kwietnia - poniedziałek
 • 30 kwietnia - wtorek
 • 2 maja - środa
 • 6 maja  - egz. maturalny
 • 7 maja  - egz. maturalny
 • 8 maja  - egz. maturalny
 • 9 maja  - egz. maturalny
 • 10 maja - egz. maturalny

INNE WAŻNE TERMINY

 • 31 sierpnia - spotkanie młodzieży klasy I z wychowawcami
 • 3 września - rozpoczęcie roku szkolnego
 • 17 września - pielgrzymka szkoły do Bazyliki MBB w ramach Jubileuszowego Odpustu
 • 20, 21 września - salon maturzystów Perspektywy 2018
 • 25 września - ślubowanie klas I
 • 28-29 września -  (piątek/sobota) XXIV Rajd Górski im. prof. J. Staniszewskiego - "Rajd dla Niepodległej"
 • 15 października - akademia i spotkanie nauczycieli w ramach Święta Edukacji Narodowej
 • 19-21 października - I termin, 16-18 listopada - II termin -  Rekolekcje wyjazdowe klas III
 • 12 listopada - Święto Szkoły - uroczyste obchody w związku z 50. rocznicą nadania imienia i sztandaru szkole oraz 100. rocznicę odzyskania niepodległości
 • 18 grudnia - Szkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek
 • 20 grudnia - Spotkanie Opłatkowe
 • 21 grudnia - Wigilia szkolna
 • luty lub marzec - wyjazd maturzystów do Częstochowy
 • luty/marzec/kwiecień - okres promocji w gimnazjach
 • 21 marca - Dzień Otwarty Szkoły i Powiatowe Targi Edukacyjne
 • I połowa kwietnia - Gimnazjada 
 • 26 kwietnia - wydanie świadectw dla absolwentów
 • 6-20 maja - matury pisemne, 6-25 maja  - matury ustne
 • 17 czerwca - poniedziałek - Dzień Sportu Szkolnego
 • 18 czerwca - wtorek - dzień prac na rzecz szkoły
 • 4 lipca - ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego
 • 4 lipca - spotkanie nauczycieli na zakończenie roku szkolnego
I Liceum Ogólnokształcące
im. Władysława Orkana w Limanowej
ul. Orkana 1
tel./fax: 018 3372059
e-mail: 1lo.limanowa@pro.onet.pl
Copyright © 2019 LO Limanowa, All Rights Reserved
Realizacja: Intellect.pl