I Liceum Ogólnokształcące

im. Władysława Orkana w Limanowej

Plan lekcji
Dzwonki lekcyjne
LekcjaGodzina
17:30-8:15
28:20-9:05
39:10-9:55
410:05-10:50
511:00-11:45
611:50-12:35
712:50-13:35
813:40-14:25
914:35-15:20
1015:25-16:10
1116:15-17:00
1217:05-17:50
Programy i projekty

Terminarz Rekrutacji

REKRUTACJA ODBYWA SIĘ na poziomie -1 (sutereny) w salach:
kandydaci po szkole podstawowej - sala nr 6
kandydaci po gimnazjum - czytelnia

ETAP 1

Kandydaci przynoszą kopie: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej lub świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty lub zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

21 czerwca 2019 (piątek) 9:00 - 15:30
24 czerwca 2019 (poniedziałek)  9:00 - 15:30
25 czerwca 2019 (wtorek) 9:00 - 15:30


ETAP 2

Wywieszenie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

28 czerwca 2019 (piątek) 12:00 - tablica ogłoszeń w budynku szkoły


ETAP 3

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole (OBOWIĄZKOWE). Rodzice kandydata, jeżeli załącznik do wniosku (podanie) będzie wypełniany na miejscu w I LO (konieczne są podpisy rodziców) lub kandydat gdy załącznik do wniosku zostanie wydrukowany i wypełniony w domu i podpisany przez rodziców.
Nie czekaj do ostatniej chwili- będziesz mieć dłuższe WAKACJE

Złożenie kompletu dokumentów:

  • załącznik do wniosku (podanie o przyjęcie do I LO) PODANIE PO SZKOLE PODSTAWOWEJ lub PODANIE PO GIMNAZJUM (pliki do pobrania na dole strony) ewentualnie formularz będzie wydrukowany do wypełnienia przed salami gdzie składasz dokumenty
  • klauzula informacyjna oraz zgoda na wykorzystanie wizerunku oraz przetwarzanie danych osobowych (zgoda_rodo.pdf  - plik do pobrania poniżej w formacie pdf). Można wydrukować dokument dwustronnie w domu i na nim prosimy o złożenie czytelnych podpisów obojga rodziców (prawnych opiekunów).
  • dwie fotografie (na odwrocie delikatnie podpisać imię i nazwisko i datę urodzenia)
  • oryginał  świadectwa ukończenia szkoły podstawowej lub świadectwa ukończenia gimnazjum
  • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty lub zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
  • dokumentację medyczną (kartę zdrowia)
  • kartę informacyjną (wydaną przez gimnazjum- format A4)
  • w przypadku laureatów konkursów organizowanych przez kuratora oświaty- zaświadczenie komisji konkursowej
  • w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne poradni psychologiczno pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej

28 czerwca 2019 (piątek) 12:00 - 15:30
1 lipca 2019 (poniedziałek) 9:00 - 16:30
2 lipca 2019 (wtorek) 9:00 - 16:30
3 lipca 2019 (środa) 9:00 - 15:00
4 lipca 2019 (czwartek) 9:00 - 15:00
5 lipca 2019 (piątek) 9:00 - 15:00
8 lipca 2019 (poniedziałek) 9:00 - 15:00
9 lipca 2019 (wtorek) 9:00 - 15:00

Jeżeli zakwalifikowałeś się do naszej szkoły, ale też dostałeś się do szkoły, która nie jest w systemie rekrutacji elektronicznej i zdecydowałeś się ją wybrać, prosimy powiadom o tym nasze liceum
(tel. 18 3372059). Nie będziesz w ten sposób blokował miejsca komuś, kto na nie czeka. 

Szczegółowy Regulamin rekrutacji>>

Pliki do pobrania:

ZAŁĄCZNIK do WNIOSKU O PRZYJĘCIE do I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO po GIMNAZJUM
ZAŁĄCZNIK do WNIOSKU O PRZYJĘCIE do I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO po SZKOLE PODSTAWOWEJ
Klauzula RODO i zgoda na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych
I Liceum Ogólnokształcące
im. Władysława Orkana w Limanowej
ul. Orkana 1
tel./fax: 018 3372059
e-mail: 1lo.limanowa@pro.onet.pl
Copyright © 2019 LO Limanowa, All Rights Reserved
Realizacja: Intellect.pl