I Liceum Ogólnokształcące

im. Władysława Orkana w Limanowej

Plan lekcji
Dzwonki lekcyjne
LekcjaGodzina
17:30-8:15
28:25-9:10
39:20-10:05
410:15-11:00
511:10-11:55
612:05-12:50
713:05-13:50
814:00-14:45
914:50-15:35
1015:40-16:25
Programy i projekty

Etapy rekrutacji

W dniu 29 czerwca 2018 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Listy będą opublikowane na tablicy ogłoszeń w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Limanowej.


Rodzice kandydata umieszczonego na listach kandydatów zakwalifikowanych do szkoły, najpóźniej do 9 lipca 2018 r. do godz. 15.00 zobowiązani są potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole składając następujące dokumenty:

1)    załącznik do wniosku - (Podanie do I LO w Limanowej - plik do pobrania poniżej w formacie pdf), o którym mowa w §1 według ujednoliconego formularza dostępny będzie także w Liceum. Można ułatwić sobie proces rekrutacji drukując dokument w domu, najlepiej dwustronnie na drukarce kolorowej lub monochromatycznej. Prosimy o dokładne, czytelne wypełnienie pismem drukowanym oraz wpisanie dat i podpisanie kandydata na str. 1, oraz kandydata i rodziców (prawnych opiekunów) na str nr 2.

2)    dwie fotografie (podpisane na odwrocie nazwisko, imię data urodzenia),

3)    oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum (kto jeszcze nie dostarczył),

4)    oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kto jeszcze nie dostarczył),

5)    w przypadku laureatów konkursów organizowanych przez kuratora oświaty - zaświadczenie odpowiedniej komisji konkursowej,

6)    w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,

7)    kartę informacyjną,

8)    dokumentację medyczną

9)    Klauzula informacyjna oraz zgoda na wykorzystanie wizerunku oraz przetwarzanie danych osobowych (Zgoda RODO przetwarzanie danych - plik do pobrania poniżej w formacie pdf). Można wydrukować dokument dwustronnie w domu i na nim prosimy o złożenie czytelnych podpisów obojga rodziców (prawnych opiekunów).

BARDZO PROSIMY O DOSTARCZENIE KOMPLETU DOKUMENTÓW


KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH, którzy zostali przyjęci do innej szkoły spoza systemu naszej rekrutacji elektronicznej np. w Krakowie i rezygnują z nauki w naszym Liceum prosimy o wcześniejsze poinformowanie szkoły, osobiście lub telefonicznie 18 3372059 o rezygnacji aby umożliwić innym osobom podjęcie nauki w I LO w Limanowej.

Pliki do pobrania:

Podanie do I LO w Limanowej
Klauzula informacyjna RODO i zgoda na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych
I Liceum Ogólnokształcące
im. Władysława Orkana w Limanowej
ul. Orkana 1
tel./fax: 018 3372059
e-mail: 1lo.limanowa@pro.onet.pl
Copyright © 2019 LO Limanowa, All Rights Reserved
Realizacja: Intellect.pl