I Liceum Ogólnokształcące

im. Władysława Orkana w Limanowej

Plan lekcji
Dzwonki lekcyjne
LekcjaGodzina
17:30-8:15
28:25-9:10
39:20-10:05
410:15-11:00
511:10-11:55
612:05-12:50
713:05-13:50
814:00-14:45
914:50-15:35
1015:40-16:25
Programy i projekty

Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE

 

o wyniku postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego (do 30 tys. euro)

na dostawę sprzętu komputerowego dla I Liceum Ogólnokształcącego w Limanowej

 

W wyniku przeprowadzenia zapytania ofertowego (postępowanie poniżej 30 tys. euro)

na dostawę sprzętu komputerowego dla I Liceum Ogólnokształcącego w Limanowej

ul. Orkana 1 wybrano ofertę złożoną przez

Bit Computer, ul. Św. Krzyża 5, 31-027 Kraków, NIP 6760052170

Cena netto wybranej oferty: 29.280,00 zł.

 

Limanowa, 17 października 2014 r.

Dyrektor I LO w Limanowej

mgr Anna Mruk

 


I Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Orkana
Ul. Orkana 1
34-600 Limanowa
NIP: 737-100-84-59

Limanowa 07.10.2014 r.

Znak sprawy: LO.271. 4.2014                                                          

 

Zapytanie ofertowe

Zamawiający - I Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Orkana w Limanowej, zgodnie  z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia publicznej o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro dla zadania pn:

Przedmiot zamówienia SPRZĘT KOMPUTEROWY DO PRACOWNI INFORMATYCZNEJ:

 1. Komputery uczniowskie – 20 szt.
 2. Monitory – 4 szt.

Zgodnie z załączoną specyfikacją.

 1. Termin realizacji zamówienia :  29.10. 2014 r.
 2. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, która powinna zawierać:
 • nazwę wykonawcy,
 • adres wykonawcy,
 • NIP wykonawcy,
 • Regon wykonawcy,
 • wartość przedmiotu zamówienia:

cena netto ………………  zł (słownie: ……………………………………….. zł)

podatek VAT ……………. zł (słownie: ………………………………………. zł)

cena brutto ……………… zł (słownie: ……………………………………….. zł)

 • termin realizacji zamówienia,
 • okres gwarancji,
 1. Oferty należy złożyć w terminie do: 14.10.2014 r. godz. 10:00
 2. Otwarcie kopert nastąpi w dniu 15.10.2015 r.
 3. Zapłata za wykonany przedmiot zamówienia nastąpi po odbiorze, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania faktury,
 4. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Bogdan Dębski - informatyk

Dyrektor
mgr Anna Mruk

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe
Załącznik do zapytania-specyfikacja
Formularz oferty
I Liceum Ogólnokształcące
im. Władysława Orkana w Limanowej
ul. Orkana 1
tel./fax: 018 3372059
e-mail: 1lo.limanowa@pro.onet.pl
Copyright © 2017 LO Limanowa, All Rights Reserved
Realizacja: Intellect.pl