I Liceum Ogólnokształcące

im. Władysława Orkana w Limanowej

Plan lekcji
Dzwonki lekcyjne
LekcjaGodzina
17:30-8:15
28:25-9:10
39:20-10:05
410:15-11:00
511:10-11:55
612:05-12:50
713:05-13:50
814:00-14:45
914:50-15:35
1015:40-16:25
Programy i projekty

Stypendia im. Braci Potoczków. Trwa nabór wniosków!!!

Powiększ
1 września rozpoczął się nabór wniosków o stypendia im. Braci Potoczków na rok szkolny 2017/2018. Wnioski dla uczniów składać można do 2 października.

Fundusz Stypendialny im. Braci Potoczków wspiera naukę zdolnej młodzieży wiejskiej znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej. Jego celem jest również promowanie młodych talentów, uczniów twórczych, pragnących robić więcej i wiedzieć więcej dla własnego rozwoju i doskonalenia się.

Inicjatorem powstania Funduszu w 1992 roku był ówczesny poseł Zygmunt Berdychowski. Za jego patronów celowo wybrano braci Jana i Stanisława Potoczków z Rdziostowa, którzy zmienili sądecką wieś na przełomie XIX i XX wieku i pokazali, że jak się bardzo chce, to można góry przenosić. „Gdy w 1992 roku, jako poseł RP tworzyłem przy Sądeckiej Fundacji Rozwoju Wsi i Rolnictwa Fundusz Stypendialny, chciałem spłacić dług zaciągnięty wobec tych, którzy wsparli moją edukację” mówi Zygmunt Berdychowski. „Sam pochodzę z wielodzietnej i raczej ubogiej rodziny chłopskiej. W dzieciństwie poznałem smak ciężkiej pracy na roli i niedostatku. Od zawsze ciągnęło mnie do książek, a dzięki ludziom, których spotkałem na swojej drodze, po ukończeniu szkoły podstawowej mogłem kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym, a potem pójść na studia prawnicze do Krakowa”.

Uczniowie objęci pomocą stypendialną muszą spełniać warunki:

  1. zamieszkanie na terenie subregionu sądeckiego ( powiat: gorlicki, nowosądecki, m. Nowy Sącz, limanowski).
  2. wykazać się uzyskaną w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który przyznane będzie stypendium średnią ocen na świadectwie z:
  • gimnazjum nie niższą niż 5,00
  • ze szkoły ponadgimnazjalnej nie niższą niż 4,75
  1. wykazać się osiągnięciami w danej dziedzinie naukowej przedstawiając potwierdzone kserokopie dokumentów będących dowodem uzyskanego tytułu laureata olimpiady, konkursu lub turnieju
  2. wykazać dochód na jednego członka rodziny, potwierdzony zaświadczeniami .
  3.  udział w wolontariacie lub pomoc w wydarzeniach organizowanych przez Fundację  Sądecką

Regulamin  i wniosek dostępny na stronie:
http://sadeczanin.info/wiadomosci-fundacja-sadecka-wydarzenia-stypendia-im-braci-potoczkow/stypendia-im-braci-potoczkow

Informacji w sprawie pozyskania stypendium udziela również pedagog szkolny. 

21 września 2017
I Liceum Ogólnokształcące
im. Władysława Orkana w Limanowej
ul. Orkana 1
tel./fax: 018 3372059
e-mail: 1lo.limanowa@pro.onet.pl
Copyright © 2018 LO Limanowa, All Rights Reserved
Realizacja: Intellect.pl